سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
دانش، برترین شرف است . [امام علی علیه السلام]

به کدامین جرم حکم صبر برای من صادر شد؟

به کدامین جرم ، من محکوم شدم؟

جرم من فقط عشق بود...


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط علیرضا صادقی 89/4/13:: 3:17 صبح     |     () نظر